Bestuur

Ons bestuur bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich bijna dagelijks bezighouden met de gang van zaken rond de vereniging.

Het bestuur draagt zorg voor het dagelijkse beheer van de vereniging, draagt het beleid uit, ziet toe op de uitvoering en faciliteert de diverse commissies in de uitvoering van hun taken. Elk bestuurslid heeft een werkgroep aan zijn zijde staan die hem of haar bijstaat met de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging. Op die manier worden onze leden er actief betrokken.

De bestuurssamenstelling van Showband Corio ziet er als volgt uit:

Albert van den Bergen
Voorzitter, a.i.
voorzitter@showbandcorio.com

Hub Schiffelers
Penningmeester / manager
penningmeester@showbandcorio.com
manager@showbandcorio.com

Erwin Sturtz
Secretaris,
Werkgroep  Corio-Slag
secretaris@showbandcorio.com

Alex Arents
Algemeen bestuurslid,
Jeugdcoördinator Coriokids
coriokids@showbandcorio.com

Peter Grijmans
Aspirant bestuurslid,
Algemene mediazaken en PR.
info@showbandcorio.com

Secretariaat adres:
Showband Corio
Landweringstraat 42
6133 AH Sittard
info@showbandcorio.com